VW-Resan 2
Start
Dagbok
Resväg
Bakgrund
Personer
Bussen
Galleri
Partners
Erik Molander Mattias Wallen
Leszek Sinclair Robin Sand
Mattias Ossvik


Lärostaden IT  

 
Bakgrund
I Mars år 2005 lyfter planet mot Buenos Aires med VW-resans fem medlemmar. Väl framme påbörjar vi vår drygt 2800 mil långa resa från Kap Horn i Eldslandet till Dead Horse i Pruedhoe Bay, Alaska. Resan kommer att genomföras med en Volkswagen typ-2 buss längs världens längsta väg, Pan American Highway, och beräknas ta ca 5 månader. Pan American Highway är ett vägsystem som sträcker sig från Sydamerika, genom Central- och Nordamerika.

Idén till denna resa grundades på en tidigare resa som vi genomförde under sommaren 2003 även den med en Volkswagenbuss äldre modell. Resan gick från Stockholm till Thailand längs delar av den gamla sidenvägen. En längre redogörelse för resan i sin helhet samt bilder finns att tillgå på: www.vwresan.se

VW-resan2 - "Pan American Highway´s" deltagare är Erik Molander, Mattias Ossvik, Robin Sand, Leszek Sinclair och Mattias Wallén. Vi är fem kamrater som har rest mycket tillsammans och har en passion för äventyr.

Ett av våra mål med denna resa är att samla recept och kunskap om olika matkulturer vi besöker. Vid hemkomsten kommer vi att sammanställa materialet som förhoppningsvis blir till en "rese-kokbok".
Det är tänkt att bli en skildring av reseupplevelser och människoporträtt uppblandat med matreportage och lokala recept.